ഇസ്രായേൽ ജനത വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഇസ്രായേലിന്റെ വിഭജനം

ശലോമോന്റെയും ദാവീദിന്റെയും ഭരണകാലത്ത് ഇസ്രായേല്യർക്ക് ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശലോമോന്റെ മകനായ റഹോബോവാം രാജാവിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ യൊരോബെയാം ഒന്നാമൻ പത്തു വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങളെ നയിച്ചു. 975-ൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. വടക്കൻ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു, അതിന്റെ തലസ്ഥാനം സമരിയയിലാണ്. വടക്കൻ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ദൈവത്തിനെതിരെ തുറന്ന കലാപത്തിൽ ജീവിച്ച ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു.

വടക്കൻ രാജ്യം

അവരുടെ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം, വടക്കൻ രാജ്യത്തിന് അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ബിസി 721-ൽ അസീറിയ അവരെ കീഴടക്കി. ഇസ്രായേൽ നിവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. വടക്കൻ രാജ്യം (ഇസ്രായേൽ) പിന്നീടൊരിക്കലും നിലവിൽ വന്നില്ല.

തെക്കൻ രാജ്യം

തെക്കൻ രാജ്യം യഹൂദ എന്നറിയപ്പെട്ടു. അതിൽ യഹൂദയുടെയും ബെന്യാമീന്റെയും ഗോത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജറുസലേം യഹൂദയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. അതിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭരണാധികാരികളും ദുഷ്ടരായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ചുപേർ ദൈവത്തോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, യഹൂദ പോലും മത്സരികളായിത്തീർന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയും സംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. 606-ൽ അവരെയും ബാബിലോൺ കീഴടക്കി.

ദാനിയേൽ, ഷദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്-നെഗോ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ചില രാജകുമാരന്മാരെ ഈ കാലയളവിൽ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 596-ൽ യഹൂദ ബാബിലോണിനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ. യെഹെസ്‌കേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ബാബിലോണിലേക്ക് ബന്ദികളായി കൊണ്ടുപോയി.

ഒടുവിൽ, 586-ൽ ബി.സി. ബാബിലോൺ സൈന്യം ജറുസലേം നഗരം നശിപ്പിച്ചു. സോളമന്റെ ആലയവും നശിച്ചു. അവശേഷിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തേയും ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

യഹൂദയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ, യിരെമ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി അവന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പ്രവാചകൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ, ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു, “എന്റെ ദാസൻ” എന്ന് അവൻ വിളിച്ച ഒരു വിജാതീയ രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ അവരെ ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു (ജെറമിയ 26:7). യിരെമ്യാവ് 40 വർഷത്തോളം പ്രസംഗിച്ചു, എന്നാൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സും മാറ്റാനും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനും വിസമ്മതിച്ചു.

ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി സഭയിലേക്ക് മാറ്റി

യഹൂദ നിവാസികൾ 70 വർഷത്തേക്ക് ബാബിലോണിലേക്ക് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടു. ആ കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം, കർത്താവ് യഹൂദന്മാരെ അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും മിശിഹായിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജറുസലേം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ മിശിഹായെ ക്രൂശിച്ചതിനുശേഷം, ദൈവം ഒടുവിൽ AD 70-ൽ റോമാക്കാർ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നശിപ്പിച്ചു. അവന്റെ ഉടമ്പടി ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്കോ പുതിയ നിയമ സഭയിലേക്കോ മാറ്റപ്പെട്ടു, അവർ അവന്റെ വേല ലോകത്തിൽ വഹിക്കും. https://bibleask.org/how-did-ancient-israel-lose-its-covenant-with-god/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.