ഇയ്യോബ് 38:7-ൽ പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലാഖമാരാണോ അതോ മറ്റ് ജീവികളാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ.

ഇയ്യോബ് 38:7-ൽ പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലാഖമാരാണോ അതോ മറ്റ് ജീവികളാണോ?ഇനിപ്പറയുന്ന ബൈബിൾ വാക്യത്തിൽ “പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ” എന്ന പ്രയോഗം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു: ദൈവം ഇയ്യോബിനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പാടി, ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ?” (ഇയ്യോബ് 38:7). അഗ്നിപരീക്ഷണ വേളയിൽ, നീതിമാനായിരുന്നിട്ടും, തന്റെ കുടുംബവും സ്വത്തുക്കളും ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാതെ ഇയ്യോബ് വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായപ്പോൾ,(ദൈവം അവനോട് ഉത്തരം പറയുകയും അവന്റെ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ അജ്ഞത കാണിക്കുകയും ചെയ്തു, അതുപോലെ ഭൂമിയുടെയും കടലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പോലും.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, “പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ” എന്ന പ്രയോഗം “ദൈവപുത്രന്മാർ” എന്നതിന്റെ പര്യായമാണ്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്‌തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ “ദൈവപുത്രന്മാരെ” പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു (അദ്ധ്യായം 1:6). LXX (ദി സെപ്‌റ്റുവജിന്റ് – എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനം) “ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ” എന്ന പദത്തെ “ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

മാലാഖമാരെ “ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം അവർ അവനോട് സാമ്യമുള്ളവരും അവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് (കൊലോസ്യർ 1:16). ഒരു രാജകുമാരനെയോ രാജാവിനെയോ മാലാഖയെയോ ഒരു നക്ഷത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അസാധാരണമല്ല (യെശയ്യാവ് 14). “പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ” എന്ന പദപ്രയോഗം പ്രധാന നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കാരണം, വർഷത്തിലെ ചില , കാലങ്ങളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ തെളിയുന്നു. “പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ” എന്ന പ്രയോഗം സ്വർഗത്തിലെ മഹത്വത്തിലും പദവിയിലും പ്രമുഖരായ ആ മാലാഖമാർക്ക് സാധാരണയായി ബാധകമാണ്.

ഇയ്യോബിന്റെ കഥ.

ഇയ്യോബിന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് സാത്താനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള “ദൈവപുത്രന്മാർ” അവനുമായി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ (ഇയ്യോബ് 1) തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ്. എന്നാൽ സാത്താൻ “ദൈവപുത്രന്മാരിൽ” ഒരാളായിരുന്നില്ല. വീണുപോയ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചേർന്നത്.

കർത്താവ് സാത്താനോടു പറഞ്ഞു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിനെപ്പോലെ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും തിന്മയെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനുമായ ആരും ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ സാത്താൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ വെറുതെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അവന്റെ ചുറ്റും, അവന്റെ വീട്ടുപരിസരത്തും, അവന്റെ എല്ലാ വശത്തും ഉള്ള എല്ലാറ്റിനും ചുറ്റും നീ വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലേ? … എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവന്നുള്ളതെല്ലാം തൊടുക, അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ശപിക്കും” (ഇയ്യോബ് 1:8-11).

ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ കാരണങ്ങളാൽ ആണെന്ന് സാത്താൻ ഉപായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനാണ് ഇയ്യോബ് അത് ചെയ്തതെന്ന്  സാത്താൻ  അവകാശപ്പെട്ടു. സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സ്‌നേഹവും നന്ദിയും കൊണ്ടാണ് സത്യാരാധനയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ആശയം സാത്താൻ നിരാകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ദൈവം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു, അവൻ സാത്താനോട് പറഞ്ഞു, “ഇതാ, അവനുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ്; അവന്റെ മേൽ കൈ വെക്കരുത്” (ഇയ്യോബ് 1:12). ഇയ്യോബിന്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവൻ തന്റെ സംരക്ഷണം എടുത്തുകളഞ്ഞു, താൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തുല്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇയ്യോബിനെ അനുവദിച്ചു. മനുഷ്യർ ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സേവിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. സാത്താന്റെ നുണ അസത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.

സാത്താൻ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഇയ്യോബിന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും (ഇയ്യോബ് 1:13-17) കുട്ടികളെയും (വാക്യം 18) നശിപ്പിച്ചു. ഈ വിനാശകരമായ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ, ഇയ്യോബ് വിലാപത്താൽ തന്റെ മേലങ്കി കീറി തല മൊട്ടയടിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു: “നഗ്നനായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, നഗ്നനായി ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചെത്തും. യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു; യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇതിലെല്ലാം ഇയ്യോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തെ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ ചെയ്തില്ല (ഇയ്യോബ് 1:20-22). ഇയ്യോബിന്റെ പ്രസ്‌താവന ക്രിസ്‌തീയ സ്വീകാര്യതയുടെ  അത്യുത്തമമായ  പ്രകടനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഇയ്യോബിന്റെ നിഷ്‌കളങ്കമായ പ്രതികരണത്തിൽ രോഷം നിറഞ്ഞ സാത്താൻ വീണ്ടും ലജ്ജയില്ലാതെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, “തൊലിക്ക് പകരം തൊലി! അതെ, ഒരു മനുഷ്യനുള്ളതെല്ലാം അവൻ തന്റെ ജീവനുവേണ്ടി നൽകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവന്റെ അസ്ഥിയിലും മാംസത്തിലും തൊടുക, അവൻ നിശ്ചയമായും നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നെ ശപിക്കും. കർത്താവ് സാത്താനോട് പറഞ്ഞു, “ഇതാ, അവൻ നിന്റെ കൈയിലാണ്,പ്രാണനെമാത്രം തൊടരുതു എന്നു കല്പിച്ചു” (ഇയ്യോബ് 2: 4-6). ഉടനെ, സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, ഇയ്യോബിനെ അവന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ തലയുടെ ഉച്ചി വരെ വേദനാജനകമായ പരുവുകളാൽ ബാധിച്ചു (വാക്യം 7).

ഈ സമയത്ത്, ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ അവനോട് പറഞ്ഞു: “ അവന്റെ ഭാര്യ അവനോടു: നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുപറഞ്ഞു മരിച്ചുകളക എന്നു പറഞ്ഞു.

10 അവൻ അവളോടു: ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു; തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒന്നിലും ഇയ്യോബ് അധരങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തില്ല” (ഇയ്യോബ് 2:9,10).

താൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നിട്ടും കർത്താവ് തനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജോബിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും, കർത്താവിന്റെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വിശ്വാസത്താൽ, ഇയ്യോബ് നിരുത്സാഹത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും കുഴികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലും രക്ഷാകര കൃപയിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെത്തന്നേ കാത്തിരിക്കും; ഞാൻ എന്റെ നടപ്പു അവന്റെ മുമ്പാകെ തെളിയിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:15-18).

“എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു” (ഇയ്യോബ് 19:25-27) എന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇയ്യോബ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഈ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ”  യഹോവയായ ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ, അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ;…” (പുറപ്പാട് 34: 6, 7) എന്ന് അവന്റെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയിലും അവൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ, ഇയോബ് പരീക്ഷണ വിചാരണയിൽവിജയിച്ചു.

അവന്റെ നശിക്കാത്ത വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്ക്, കർത്താവ് ഇയ്യോബിന്റെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അവന്റെ അവസാന നാളുകളെ അവന്റെ തുടക്കത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായതായി തോന്നിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നത്തേക്കാളും തിളക്കമാർന്നതായി തിരികെ വന്നു. ഇയ്യോബ് കൂടുതൽ വലിയ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു (ഇയ്യോബ് 42:12). കൂടാതെ, അവൻ ഏഴ് ആൺമക്കളെയും സുന്ദരിയായ മൂന്ന് പുത്രിമാരെയും നേടി (വാക്യം 13).

അങ്ങനെ, മരണത്തോട് അടുത്തിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം ജീവിച്ചു (വാക്യം 16,17). ഒപ്പം അവന്റെ കുടുംബവും സ്വത്തും സുഹൃത്തുക്കളും പദവിയും തിരിച്ചുകിട്ടി. എന്നാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ മഹത്തായ അനുഭവമായിരുന്നു അവൻ ദൈവവുമായി മുഖാമുഖം വന്ന അനുഭവം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team