ആലയത്തിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സെഖര്യാവു ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്ന തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പടികളിലൂടെ നടന്ന് പരീശന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും വിശ്വാസത്യാഗത്തെ അപലപിച്ചപ്പോൾ യേശു ഈ സക്കറിയയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചു, “ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം എല്ലാം നിങ്ങളുടെമേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു. ദൈവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനുമിടയിൽ നിങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ ബെരെക്കിയയുടെ മകൻ സെഖറിയയുടെ രക്തത്തിന് നീതിമാനായ ഹാബേൽ” (മത്തായി 23:35). അക്കാലത്ത് ഈ മതനേതാക്കൾ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയായിരുന്നു, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചു.

ബിസി 835 മുതൽ 796 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന ജോവാഷ് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ദേവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന മഹാപുരോഹിതനായ യെഹോയാദയുടെ മകനാണ് സെഖര്യാവ് എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള യഹൂദ ചരിത്രത്തിലും ഈ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ കൊലപാതകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

തന്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാലാണ് സക്കറിയാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്, “ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ‘നിങ്ങൾക്കു ശുഭം വരുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കല്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു അവൻ നിങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” (2 ദിന. 24:20). അതിനാൽ, ജനം അനുതപിക്കുന്നതിനുപകരം അവനോട് കോപിച്ചു, രാജാവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവർ സഖറിയായെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു.

അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു: “യഹോവ നോക്കി ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു!” (2 ദിന. 24:20-22). യെഹോയാദ ശിശുരാജാവായ ജോവാഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ തന്നോട് കാണിച്ച ദയയ്ക്ക് രാജാവിന് തീരെ നന്ദിയില്ല, തന്നെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

യെഹോയാദയുടെ മകൻ സെഖര്യാവ് (2 ദിന. 24:20-22) ദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തിയാണ്. ബൈബിളിലെ മറ്റ് സഖറിയാമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബെരെക്കിയയുടെ മകൻ സെഖറിയാ (സെഖ. 1:1) രക്തസാക്ഷിയായി എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നില്ല, യെശയ്‌യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന “ജെബെരെക്കിയയുടെ മകൻ സെഖറിയാ” യ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. 8:2.

ഹീബ്രു ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച്, അവ ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാലാണ് യേശു ആബേലിനെയും സഖറിയയെയും വിളിച്ചത്. ഹീബ്രു ബൈബിളുകളിൽ, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളുകളിൽ മലാഖി കൈവശപ്പെടുത്തിയ അതേ സ്ഥാനത്ത്, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അവസാന പുസ്തകങ്ങളായി ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.