ആരായിരുന്നു യൂദാസ് ഇസ്‌കരിയോത്ത്?

BibleAsk Malayalam

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യൂദാസ് ഈസ്കാരിയോത്ത്. അവൻ ശിമോന്റെ മകനായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 6:71). ഇസ്‌കരിയോത്ത് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “കെരിയോത്തിലെ മനുഷ്യൻ” എന്നാണ്, ഇത് തെക്കൻ യഹൂദ്യയിലെ ഇദുമയയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു (യോശുവ 15:25; മർക്കോസ് 3:8). ഗലീലി സ്വദേശിയല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം.

മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ യേശു ഈ ശിഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, പകരം അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി ഒരു സ്ഥലം ചോദിച്ചു. റോമിന്റെ നുകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിമോചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനപ്രിയ യഹൂദ സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെപ്പോലെ, യേശു മിശിഹായാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. “രാജ്യത്തിൽ” ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ആന്തരിക വൃത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ യേശു അവനെ വിശ്വസിച്ചു. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കാനുമുള്ള ശക്തി അവൻ അവനു നൽകി. ഒരു സ്വർഗീയ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാ അവസരങ്ങളും യേശു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന് ലൗകികമോഹത്തിന്റെയും പണസ്നേഹത്തിന്റെയും സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് യേശു മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 6:70), എന്നിട്ടും അവനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ശിഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന് സ്വയം സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, ദൈവിക രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് അവൻ വഴങ്ങിയില്ല. പണത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം എന്ന ദുരാത്മാവിനെ അവൻ വളർത്തിയെടുത്തു. അവൻ ട്രഷററായിരുന്നു, തന്റെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു (യോഹന്നാൻ 12:6).

പെസഹാക്ക് മുമ്പ്, യൂദാസ് പുരോഹിതന്മാരുമായി ചേർന്ന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു (ലൂക്കോസ് 6:16) 30 കഷ്ണങ്ങൾ – ഒരു അടിമയുടെ വില. അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ, തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രവചിച്ചു (യോഹന്നാൻ 13:26). എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പൂർണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു (യോഹന്നാൻ 13:27). അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സങ്കീർത്തനം 41:9-ലെ പുതിയ നിയമ പ്രവചനം അവൻ നിറവേറ്റി, “എന്നാൽ “എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി വരേണ്ടതാകുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 13:18).

“ഞാൻ ആരെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നെയാണ്: അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക” (മത്തായി 26:48) എന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഗെത്സെമനെ തോട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ യൂദാസ് തന്റെ പങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ യേശു അവനോട്: യൂദാസേ, നീ ചുംബനം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്? (ലൂക്കോസ് 22:48). യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ പോകും. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം! അവൻ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനു നല്ലത്” (മത്തായി 26:24).

യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതും തന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തതും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന് തന്റെ വഞ്ചനയിൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നി. അവൻ 30 വെള്ളിക്കാശുകൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തിരികെ നൽകി (മത്തായി 27:4) തുടർന്ന് നിരാശയിൽ തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു (ലൂക്കാ 27:5). അവന്റെ ശരീരം മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു തലകറങ്ങി വീണു, അവന്റെ ശരീരം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 1:18,19). തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന പരാമർശമാണിത്. പണത്തെ തന്റെ ആരാധനാപാത്രമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യന് എന്തൊരു ദാരുണാന്ത്യം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: