ആരായിരുന്നു ചുങ്കക്കാർ?

BibleAsk Malayalam

വാക്യങ്ങൾ » ആരായിരുന്നു ചുങ്കക്കാർ?

ഇസ്രായേലിലെ “നികുതി പിരിവുകാർ” ആയിരുന്നു ചുങ്കക്കാർ. “പബ്ലിക്കനി” എന്ന റോമൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വന്നത്. ചുങ്കക്കാർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ വിജാതീയരുടെ പ്രതിനിധികളായതിനാൽ, അവരുടെ ജോലി വെറുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു “പബ്ലിക്കൻ” ആയിത്തീരാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു യഹൂദൻ റോമിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനായും സേവകനായും വീക്ഷിച്ചു.

റോമൻ അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം ആളുകളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികൾ നിമിത്തം ചുങ്കക്കാർ വെറുക്കപ്പെട്ടു. അവർ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി മുതലെടുത്ത് ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചു, നികുതിപിരിവുകാരടക്കം എല്ലാവരും അനുതപിക്കണമെന്ന് (ലൂക്കാ 3:12). ഇക്കാരണങ്ങളാൽ നികുതിപിരിവുകാരെ അപകീർത്തികരായി കാണുകയും അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ വിജാതീയ നായ്ക്കളെ പോലെ കാണുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ദൈവവിളിയോട് പ്രതികരിക്കുകയും പാപത്തിന്റെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചുങ്കക്കാരനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ ലെവി മാത്യു ആയിരുന്നു. മർക്കോസ് നമ്മോട് പറയുന്നു: “അവൻ [യേശു] കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ആൽഫായിയുടെ മകൻ ലേവി നികുതി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ അവനോടു: എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു അവനെ അനുഗമിച്ചു” (അദ്ധ്യായം 2:14). മത്തായി “എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു” അത് ശമ്പളമില്ലാതെ സേവിക്കാൻ ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. യേശുവിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, മത്തായി ഒരു വിരുന്നു നടത്തുകയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു (വാക്യം 15).

എന്നാൽ പരീശന്മാർ യേശുവിനെ “നികുതി പിരിവുകാരോടും പാപികളോടുമൊപ്പം” ഭക്ഷിച്ചതിനെ വിമർശിക്കുകയും “അവർ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു: ‘എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്?'” (മർക്കോസ് 2:15-16). യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ ആവശ്യം. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല, പാപികളെയത്രേ വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” (മർക്കോസ് 2:17). യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും? ചുങ്കക്കാർ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലേ?” (മത്തായി 5:46). അതിനാൽ, ചുങ്കക്കാർ യേശുവിന്റെ കൂട്ട് തേടി (ലൂക്കാ 15:1).

സ്വയനീതിക്കാരായ പരീശന്മാരോട് യേശു ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നീതിയുടെ വഴി കാണിച്ചുതരാനാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല, നികുതിപിരിവുകാരും വേശ്യകളും വിശ്വസിച്ചു. ഇതു കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അനുതപിച്ച് അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല” (മത്തായി 21:31-32).

തന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച മറ്റൊരു നികുതിപിരിവുകാരനാണ് സക്കായി, യേശുവിനോട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മാനസാന്തരം തെളിയിച്ച സക്കായി “ഞാൻ എന്റെ വസ്തുവകകളുടെ പകുതി ദരിദ്രർക്ക് നൽകുന്നു; കള്ളാരോപണം നടത്തി ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചുകൊടുക്കും. യേശു അവനോടു: അവനും അബ്രാഹാമിന്റെ മകനായതുകൊണ്ടു ഇന്നു ഈ വീട്ടിനു രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അന്വേഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനുമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത്” (ലൂക്കാ 19:8, 9). യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപം എപ്പോഴും നവീകരണത്തെ പിന്തുടരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: