ആരായിരുന്നു എല്ലെൻ ജി. വൈറ്റ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അവലോകനം

എലൻ ജി. വൈറ്റ് (എല്ലൻ ഗൗൾഡ് ഹാർമോൺ) 1845-ൽ 17-ാം വയസ്സിൽ ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശവാഹകയകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു. 1846-ൽ അവർ ജെയിംസ് വൈറ്റ് എന്ന ശുശൂഷകനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർ ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവിക ലക്ഷ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. വിവാഹത്തിൽ അവർക്ക് നാല് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എലൻ വൈറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി സഞ്ചരിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

എലൻ ജി വൈറ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ദൈവം അവളെ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധേയമായ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവൾ ഒരു മികച്ച എഴുത്തുകാരിയായി മാറുകയും ചെയ്തു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

എലൻ ജി വൈറ്റ് ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകൾ എഴുതുകയും 50-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം നോൺ-ഫിക്ഷൻ (നോവലുകളല്ലാത്ത) പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ വനിതാ എഴുത്തുകാരി. ദി ഡിസയർ ഓഫ് ഏജസ് (യുഗങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ) എന്ന പുസ്തകം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും പഠിപ്പിക്കലിനെയും കുറിച്ച് എഴുതിയ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകമാണെന്ന് ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. എലൻ വൈറ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് (ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള പടി) എന്ന പുസ്തകം വിശുദ്ധ ബൈബിളിനുശേഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ്.

എലൻ ജി വൈറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആളുകളെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അവന്റെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, അവളുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെ 50,000 പേജുകളിൽ നിന്നുള്ള സമാഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 100-ലധികം ശീർഷകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമാണ്. അഗത ക്രിസ്റ്റിയൊഴികെ, എലൻ വൈറ്റ് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വനിത എഴുത്തുകാരിയും ലിംഗ ഭേദമില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അവളുടെ എല്ലാ രചനകളും ദൈവവചനവുമായി പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നതായി ഒരാൾ കണ്ടെത്തും.

പൊതു സ്വാധീന മേഖലകളിലുള്ളവർ പോലും അവളുടെ ജോലിയെ വേർതിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളിൽ ഒരാളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പോൾ ഹാർവി, 148-ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രചോദനാത്മകവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ രചനകൾക്ക് മിസിസ് വൈറ്റ് എല്ലാ എഴുത്തുകാരെക്കാളും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. അവളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “എലൻ വൈറ്റ്: നിനക്ക് അവളെ അറിയില്ലേ? അവളെ അറിയുക! ”

ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ

എലൻ ജി വൈറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ ആത്മീയ വരങ്ങളുള്ള ഒരു വനിതയായിരുന്നു അവളുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും പൊതു ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും അവൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടരുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ വിപ്ലവകരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയ നേതാവായിരുന്നു അവർ. സ്കൂളുകൾ, മെഡിക്കൽ സെന്ററുകൾ, പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവൾ ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലെൻ വൈറ്റിന്റെ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ അവളുടെ സമയത്തേക്കാൾ വർഷങ്ങൾ മുന്നിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര-വൈദ്യ സമൂഹം ഇന്ന് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ചിലത് പുകവലി ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കൂടുതൽ സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, അവളുടെ കാലത്ത് മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരെ വിപരീതമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവളുടെ രചനകൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കും സമയത്തിന്റെ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിലും സത്യമാണ്.

ഈ ദൈവദാസിയുടെ വിളിയുടെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവൾ എളിമയും ദൈവഭയവുമുള്ള വനിതയായിരുന്നു , ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവവചനവും. അവളുടെ ജോലിയും പഠിപ്പിക്കലുകളും ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമായിരുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ അത്തരമൊരു ശ്രദ്ധേയമായ പൈതൃകം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments