ആരാധനാ ചടങ്ങുകളിൽ ജപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വിരസമായ ആവർത്തന സ്വരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നതിനെയാണ് മന്ത്രം എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്‌ത ഇനങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമുള്ള, ലളിതം മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായത് വരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജപങ്ങൾ ഉണ്ട്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികൾ (യോശുവ 6:20), വിലപിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളികൾ (യെഹെസ്കേൽ 32:16), പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലവിളികൾ, കായികപ്രേമികളുടെ ആർപ്പുവിളികൾ, ഒടുവിൽ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സ്തുതിയുടെയും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. .

കർത്താവിന് സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളും പാടാൻ ബൈബിൾ നമ്മെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ (എഫേസ്യർ 5:19, കൊലൊസ്സ്യർ 3:16; സങ്കീർത്തനം 95:1-2), അത് വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു (എഫേസ്യർ 5:6-12; 1 തിമോത്തി 6:20; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:8-10). മത്തായി 6:7-ൽ യേശു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, വിജാതീയരെപ്പോലെ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ അനേകം വാക്കുകൾ കേൾക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇവിടെ, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിനെതിരെ യേശു സംസാരിച്ചു.

എല്ലാ ആവർത്തനങ്ങളും യേശു വിലക്കിയില്ല, കാരണം അവൻ തന്നെ ആവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 26:44) എന്നാൽ അവൻ വിജാതീയർ ചെയ്യുന്ന ആവർത്തന ശൈലികൾക്കും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിനും എതിരായി സംസാരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആരാധകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തയോ പരിശ്രമമോ കൂടാതെ ഒരേ പ്രാർത്ഥന ആയിരക്കണക്കിന് തവണ ആവർത്തിക്കാൻ ടിബറ്റുകാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മന്ത്രം സാധാരണയായി പൗരസ്ത്യ മിസ്റ്റിക് നിഗൂഢമായ മതങ്ങളുടെ തെറ്റായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പുതിയ യുഗം, വൂഡൂ ആക്രോശങ്ങൾ, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങുകളിൽ, ജപത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആത്മലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ്. “ആത്മീയ” മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മനസ്സ് തുറക്കുന്നതിനായി ആരാധകർ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു. ഈ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 18:26; പ്രവൃത്തികൾ 19:34) കാരണം അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തുറക്കുന്നു.

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളിലും ആവേ മരിയ, സാൽവെ റെജീന തുടങ്ങിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളിലും മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കീർത്തനങ്ങൾ മറിയത്തോടും ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായ വിശുദ്ധരോടും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. കർത്താവ് മനുഷ്യരോടുള്ള ആരാധനയും ഭക്തിയും നിരോധിക്കുകയും എല്ലാ ആരാധനകളും ദൈവത്തെ മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പുറപ്പാട് 20:3; മർക്കോസ് 12:30). “ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ദൈവവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമുണ്ട്, മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു” (1 തിമോത്തി 2:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment