ആത്മാവിന്റെ അമർത്യതയെ പറ്റി പൌലോസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ഫിലിപ്പിയർ 1:23 പ്രകാരം ആത്മാവിന്റെ അമർത്യതയെ പറ്റി പൌലോസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ?

ഉത്തരം: താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരത്വത്തെക്കുറിച്ചു പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു:

“ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു; വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്കു കാംക്ഷയുണ്ടു; അതു അത്യുത്തമമല്ലോ..”

ഫിലിപ്പിയർ 1:23

ഇവിടെ, മരണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ് ബൈബിൾ വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാതെ, തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കഠിനമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക എന്ന തന്റെ “ആഗ്രഹം” അവൻ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ്.

വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ, താൻ വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികൾക്കും ഇതേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, മരണത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉടനടി അകമ്പടി സേവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ പ്രസ്‌താവന, യേശു ചെയ്‌തതുപോലെ (മർക്കോസ്‌ 5:39; യോഹന്നാൻ 5:39) മരണത്തെ ഒരു ഉറക്കമായി (1 കൊരി. 15:51; 1 തെസ്സ. 4:13-15) പരാമർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രസ്താവനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 11:11).
മരണത്തിൽ ബോധമില്ലാത്തതിനാലും, അതിനാൽ കാലക്രമേണ കാലപ്പഴക്കത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാത്തതിനാലും, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രഭാതം, മരിച്ചയാൾക്ക് അവന്റെ മരണത്തിനു തൊട്ടു ശേഷമുള്ള നിമിഷം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

മരണസമയത്ത് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അമർത്യ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിനോടൊപ്പമുണ്ടാകാനുള്ള ഏക മാർഗം മറുരൂപാന്തിരത്തിലൂടെയും പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെയും മാത്രം എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. “കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). ഇവിടെ, കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരിപ്പാൻ പോകുന്ന രീതി പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നു, ആളുകൾക്ക് അനശ്വരമായ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതിന് ഫിലിപ്പിയർ 1:23 വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല.

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. The Intermediate State

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments