അവസാനത്തെ ബാധയിൽ മരിച്ച ഫറവോന്റെ ആദ്യജാതൻ ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ കാലഗണന അനുസരിച്ച്, തുത്മോസ് മൂന്നാമന്റെ ഏക ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു. പുറപ്പാടിലെ ഫറവോനായി ഞങ്ങൾ അമെൻഹോടെപ് II നെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പത്താം ബാധയിൽ മരണത്തിന്റെ മാലാഖയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയുടെ (തുത്മോസ് IV) സഹോദരന്റെ മൂത്ത മകനാണ്.

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ തങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ രേഖകളൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ സഹോദരന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിന്റെയും രാജകീയ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ഉയർച്ചയുടെയും തെളിവ് തുത്മോസ് നാലാമൻ രേഖപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തി.

ഈ തെളിവ് ഗിസയിലെ സ്ഫിൻക്‌സിന്റെ ശിലാഫലകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ആ പുരാതന സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് മണൽ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് നന്ദിസൂചകമായി അദ്ദേഹം അതിന്റെ നിഴലിൽ പെട്ടു. ശിലാശാസനത്തിൽ, അവൻ സ്ഫിങ്ക്സിന് സമീപം ഒരു ദിവസം വേട്ടയാടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അതിന്റെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഈ “മഹാനായ ദൈവം” (സ്ഫിങ്ക്സ്) ഒരു ദർശനത്തിൽ അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തി, ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, താൻ ഈജിപ്തിലെ ഫറവോനാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവനോട് പറയുന്നു.

ഈ ചരിത്രസ്മാരകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തുത്മോസ് നാലാമനെ കിരീടാവകാശിയായി ആദ്യം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അംഗീകാരം നൽകിയത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാണെന്നും മനുഷ്യരല്ലെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിഖിതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അമെൻഹോടെപ് രണ്ടാമന്റെ മൂത്തമകനിൽ അസാധാരണമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

സ്വാഭാവികമായും, പത്ത് ബാധകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് എബ്രായരുടെ ദൈവം ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുത്മോസ് നാലാമൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അതിനാൽ അദ്ദേഹം സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന സ്ഫിംഗ്സിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. പുരാതന ഈജിപ്തിൽ ഇത് പതിവായിരുന്നു, കാരണം ഹത്ഷെപ്സുട്ട് അവളുടെ പിതാവിനെ സിംഹാസനത്തിൽ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ, ആമേൻ ദൈവം അവളെ ജനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈജിപ്തിലെ രാജ്ഞിയാകാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ യാതൊരു നിയമപരമായ അവകാശവുമില്ലാതെ തുത്മോസ് മൂന്നാമൻ ഫറവോനായി സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിനായി ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment