അധിക്ഷേപിക്കുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പത്തു കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു നിന്റെ പിതാവിനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക” (പുറപ്പാട് 20:12). ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാനുഷിക കടമ (ആവർത്തനം 6:6, 7; എഫെസ്യർ 6:1-3; കൊലോസ്യർ 3:20). ഈ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സിനുള്ള വാഗ്ദത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരേയൊരു കൽപ്പനയാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും നാം അംഗീകരിക്കണം എന്നല്ല. ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (വാക്കാലുള്ളതോ ശാരീരികമോ) പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി പാപത്തെ അതിന്റെ പേര് വിളിക്കുകയും ശരിയായതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും വേണം (യോഹന്നാൻ 17:17). ഉദാഹരണത്തിന്, ആസാ രാജാവ് തന്റെ അമ്മയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി, കാരണം അവൾ ഒരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 15:16).

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, കുട്ടികൾ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകണം. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, “നാം മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം” (പ്രവൃത്തികൾ 5:29). ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല (മത്തായി 6:24; ലൂക്കോസ് 16:13). ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അക്രൈസ്തവമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, “മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക” (എഫെസ്യർ 6:1). ആവശ്യകതയിൽ നിന്നല്ല, തത്വത്തിൽ ഊന്നി അനുസരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

എന്നാൽ നമ്മെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരോട് പോലും ബഹുമാനവും ദയയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക, നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരോട് നന്മ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരാകാൻ. ; എന്തെന്നാൽ, അവൻ നീതിമാന്മാരുടെമേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴപെയ്യിക്കയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ” (മത്തായി 5:44, 45).

ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെയോ അമ്മായിയമ്മമാരിൽ ഇടപെടുന്നവരുടെയോ കാര്യത്തിൽ, പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വേർപിരിയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ തീരുമാനമാണ്. കർത്താവ് ജനങ്ങളെ സമാധാനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 7:15). മക്കളുടെ വിവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മായിയമ്മമാരുടെ കാര്യത്തിൽ, കർത്താവ് വിടവാങ്ങലും പിളർപ്പും നൽകുന്നു:

“ഇതു നിമിത്തം ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ദേഹമായിരിക്കും” (മത്തായി 19:5). എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ആരോഗ്യകരമായ ബഹുമാനം നിലനിർത്താനും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയും.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, ദയയും സഖിത്വവുമുള്ള നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം മാതൃകയാക്കണം. “സ്നേഹം ദീർഘനേരം സഹിക്കുന്നു, ദയ കാണിക്കുന്നു … വീർപ്പുമുട്ടുന്നില്ല; പരുഷമായി പെരുമാറുന്നില്ല, സ്വന്തം കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, പ്രകോപിതനല്ല, തിന്മ ചിന്തിക്കുന്നില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 13: 4-7). കുട്ടികളുടെ സ്‌നേഹപൂർവകമായ മാതൃകയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും അവരുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.