അക്രൈസ്തവ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ എന്താണ്?

ചോദ്യം: അക്രൈസ്തവ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ എന്താണ്?

ഉത്തരം: ചില അക്രൈസ്തവ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഇതാ:

ടാസിറ്റസിൽ (Tacitus) നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ (56 – 120 AD)

ഏറ്റവും വലിയ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായി ടാസിറ്റസിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എ.ഡി. 64-ൽ റോമിനെ നശിപ്പിച്ച തീപിടുത്തത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് എഴുതി:

“ജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, അവരുടെ മ്ലേച്ഛതകളാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ മേൽ നീറോ കുറ്റം കൂട്ടിക്കെട്ടി. ക്രിസ്റ്റസ്, എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം, ടൈബീരിയസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് … പോണ്ടിയസ് പീലാത്തോസിന്റെ കൈകളാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു, അങ്ങനെ തൽക്കാലം നിയന്ത്രണത്തിലിരുന്ന ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു, ആദ്യത്തെ ഉറവിടമായ യഹൂദയിൽ മാത്രമല്ല. തിന്മയുടെ, പക്ഷേ റോമിൽ പോലും…” ടാസിറ്റസ്, അനൽസ് 15.44, സ്ട്രോബെലിൽ, ദി കേസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റിൽ, 82 ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്ലിനി ദി യംഗറിൽ (Pliny the Younger) നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ (എഡി 61-113)

ഏഷ്യാമൈനറിലെ ബിഥുനിയയുടെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്നു പ്ലിനി. എ.ഡി. 112-നോട് അടുത്തുളള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ട്രജന്റെ കൗൺസിലിനെ നിർദ്ദേശം തേടി. എല്ലാ പ്രായത്തിലും വർഗത്തിലും ലിംഗത്തിലും പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗം ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റാരോപിതരായതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ ചക്രവർത്തിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്ലിനി പറഞ്ഞു. പ്ലിനി, എപ്പിസ്റ്റൽസ് x. 96, ബ്രൂസ്, ക്രിസ്ത്യൻ ഒറിജിൻസ്, 25,27 ൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഹേബർമാസ്, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 198.

ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ പ്ലിനി എഴുതി:

” പകൽ വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവർ ശീലമാക്കിയിരുന്നു, അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ദൈവത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതം മാറിമാറി പാടി, ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയാൽ തങ്ങളെത്തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചു, ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തികളോടും ഇല്ല, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനയോ മോഷണമോ വ്യഭിചാരമോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അവരുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വ്യാജമാക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസ്താവിക്കാൻ അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കരുത്; അതിനുശേഷം വേർപിരിയുന്നതും പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നതും അവരുടെ പതിവായിരുന്നു- എന്നാൽ സാധാരണവും ദോഷമില്ലാത്ത ഒരു തരം ഭക്ഷണവും ആയിരുന്നു..” പ്ലിനി, എഴുത്തുകൾ, വിവർത്തനം. വില്യം മെൽമോത്ത്, റവ. ഡബ്ല്യു.എം.എൽ. ഹച്ചിൻസൺ (കേംബ്രിഡ്ജ്: ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി. പ്രസ്സ്, 1935), വാല്യം. II, X:96, Habermas, The Historical Jesus, 199 ൽ ഉദ്ധരിച്ചു.

ജോസീഫസിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ (37 – 100 AD)

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു യഹൂദ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു ജോസീഫസ്. രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തന്റെ യഹൂദ പുരാവസ്തുക്കളിൽ, അവൻ യേശുവിനെ പരാമർശിച്ചു. ആദ്യ പരാമർശം പ്രസ്താവിച്ചത്:

“ഏകദേശം ഈ സമയത്ത്, ഒരു ജ്ഞാനിയായ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു, അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽപോലും . അവൻ … ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി … അവൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. പീലാത്തോസ് … അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ വിധിച്ചപ്പോൾ, ഉണ്ടായിരുന്നവർ . . . അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ വന്നവർ, അവനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മൂന്നാം ദിവസം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു… ജീവൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു … ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഗോത്രം… അപ്രത്യക്ഷമായതുമില്ല. ജോസഫസ്, പുരാവസ്തുക്കൾ 18.63-64, യമൗച്ചിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്, “ജീസസ് പുതിയ നിയമത്തിന് പുറത്ത്”, 212.

“യാക്കോബ് ” എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ യഹൂദ സൻഹെഡ്രിൻ അപലപിച്ചതിനെ രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം ആയി വിവരിക്കുന്നു. ജോസീഫസ് പറഞ്ഞു, ഈ ജെയിംസ് “ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു”. ജോസഫസ്, പുരാവസ്തുക്കൾ xx. 200, ബ്രൂസ്, ക്രിസ്ത്യൻ ഒറിജിൻസ്, 36 ൽ ഉദ്ധരിച്ചു.

ബാബിലോണിയൻ താൽമൂഡിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ (എഡി 70-500)

യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ രചനകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ബാബിലോണിയൻ ടാൽമൂഡ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശം പ്രസ്താവിച്ചത്:

“പെസഹാ തലേന്ന് യേശുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ്, ഒരു വിളംബരം അറിയിച്ചത്‌, “അവൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവനെ കല്ലെറിയാൻ പോകുന്നു.” ബാബിലോണിയൻ ടാൽമൂഡ്, വിവർത്തനം. I. Epstein എഴുതിയത് (ലണ്ടൻ: Soncino, 1935), vol. III, സൻഹെഡ്രിൻ 43a, 281, ഹേബർമാസിൽ, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 203 ൽ ഉദ്ധരിച്ചു.

ലൂസിയനിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ (c. 125 – 180 AD ന് ശേഷം)

ലൂസിയൻ ഒരു സിറിയൻ ആക്ഷേപഹാസ്യക്കാരനും ആലങ്കാരിക പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി:

“ക്രിസ്ത്യാനികൾ … ഇന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നു – അവരുടെ പുത്തനായ ആചാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം…. അവർ അവനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഗ്രീസിലെ ദൈവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഋഷിയെ ആരാധിക്കുകയും അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ അവരെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിയമദാതാവ് അവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കി. ലൂസിയൻ, “ദി ഡെത്ത് ഓഫ് പെരെഗ്രിൻ”, 11-13, സമോസറ്റയിലെ ലൂസിയന്റെ കൃതികളിൽ, വിവർത്തനം. എച്ച്.ഡബ്ല്യു. ഫൗളറും എഫ്.ജി. ഫൗളർ, 4 വാല്യങ്ങൾ. (Oxford: Clarendon, 1949), vol. 4., ഹേബർമാസിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്, ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ്, 206.

ഉപസംഹാരം

1-ജോസഫസും ലൂസിയനും യേശുവിനെ ജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചു.

2-പ്ലിനി, ടാൽമൂഡ്, ലൂസിയൻ എന്നിവർ യേശു ശക്തനും ആദരണീയനുമായ ഒരു അധ്യാപകനാണെന്ന് അനുമാനിച്ചു.

3-ജോസഫസും ടാൽമൂഡും യേശു അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

4-ജോസഫസ്, താൽമൂഡ്, ലൂസിയൻ എന്നിവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോണ്ടിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് നടന്നതെന്ന് ടാസിറ്റസും ജോസീഫസും പറഞ്ഞു. പെസഹയുടെ തലേന്ന് സംഭവിച്ചതാണെന്ന് താൽമൂഡ് പ്രസ്താവിച്ചു.

5-ടാസിറ്റസും ജോസീഫസും യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരാമർശിച്ചു.

6-യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ ക്രിസ്തുവോ മിശിഹായോ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി ജോസഫസ് എഴുതി.

7-ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നതായി പ്ലിനിയും ലൂസിയനും കാണിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More answers: